Obstarávateľ: Obec Moravský Svätý Ján - Doplnenie SP č.2
Názov zákazky: „IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján"
Obchodné meno (názov):*
Adresa sídla (miesta podnikania):*
Korešpondenčná adresa:
Kontaktná osoba:*
E-mail:*
Telefón:*
Polia označené *, musia byť vyplnené!!!