Obstarávateľ: Obec Moravský Sv. Ján - Materská škola - SP
Názov zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“
Obchodné meno (názov):*
Adresa sídla (miesta podnikania):*
Korešpondenčná adresa:
Kontaktná osoba:*
E-mail:*
Telefón:*
Polia označené *, musia byť vyplnené!!!