Obstarávateľ: Obec Moravský Svätý Ján - Materská škôlka SP - Proj. dokum.
Názov zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci
Obchodné meno (názov):*
Adresa sídla (miesta podnikania):*
Korešpondenčná adresa:
Kontaktná osoba:*
E-mail:*
Telefón:*
Polia označené *, musia byť vyplnené!!!