Obstarávateľ: Obec Moravský Svätý Ján - Materská škôlka -Vysvetlenie a doplnenie SP č.1
Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján"
Obchodné meno (názov):*
Adresa sídla (miesta podnikania):*
Korešpondenčná adresa:
Kontaktná osoba:*
E-mail:*
Telefón:*
Polia označené *, musia byť vyplnené!!!