Obstarávateľ: Bíliková
Názov zákazky: Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o. pri výrobe piva
Obchodné meno (názov):*
Adresa sídla (miesta podnikania):*
Korešpondenčná adresa:
Kontaktná osoba:*
E-mail:*
Telefón:*
Polia označené *, musia byť vyplnené!!!