FINANČNÉ LIMITY
 
VO podľa § 7 ods. 1 písm. a) - teda Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi t.j.:

- Ministerstvá alebo iné štátne orgány vrátane ich regionálnych alebo miestnych útvarov
- niektoré štátne agentúry/úrady

 

Tovary a služby:

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 130 000,00 €  
Podlimitná zákazka 40 000,00 € 130 000,00 €
     
     
 

Stavebné práce

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 5 000 000,00 €  
Podlimitná zákazka 200 000,00 € 5 000 000,00 €
     
     
 

VO podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e):

b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d),

 

Tovary a služby

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 200 000,00 € -
Podlimitná zákazka 20 000,00 € 200 000,00 €
     
     
 

Stavebné práce

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 5 000 000,00 €  
Podlimitná zákazka 200 000,00 € 5 000 000,00 €
Podprahová zákazka 20 000,00 € 200 000,00 €
     
 

VO podľa § 8 ods. 1 a nasl.

Tovary a služby

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 400 000,00 €  
Podlimitná zákazka - € 400 000,00 €
 

Stavebné práce

                               Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Limit Od (vrátane) Do
Nadlimitná zákazka 5 000 000,00 €  
Podlimitná zákazka - € 5 000 000,00 €
 

 

© 2010 www.eurotender.sk
tel: 0908 772640, e-mail: info@eurotender.sk